ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/01/2022 |
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นปะ-ห้วยหินลับ หมู่ที่ 6 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1xUzXvZQvVHL4bumsXpdtipe4KPiMX301/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 14online
» 116 Today
» 663 Yesterday
» 1964 Week
» 8035 Month
» 8035 Year
» 8035 Total
Record: 1430 (05.01.2022)
(IT CENTER)