ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/11/2021 |
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสใหญ่ - บ้านที่วัง (นศ.ถ1-0038) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสใหญ่ - บ้านที่วัง (นศ.ถ1-0038) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

ร่างขอบเขตงาน

เงื่อนไขเกี่ยวกับค่า K

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 23 Today
» 375 Yesterday
» 2357 Week
» 1311 Month
» 16954 Year
» 16954 Total
Record: 608 (29.11.2021)
(IT CENTER)