ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/11/2021 |
การประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน ท่าดี (ฝั่งซ้าย) ตำบลโพธิ์เสด็จ (อบจ.นศ. 1111) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1RfWrOddD4Dg3UqEB9EzK3vrcOblMsN_y/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 27 Today
» 375 Yesterday
» 2361 Week
» 1315 Month
» 16958 Year
» 16958 Total
Record: 608 (29.11.2021)
(IT CENTER)