ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/11/2021 |
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลคลองน้อยเชื่อมต่อตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1v5u37rYRSqNcy3WeC4OjLTx-UYVQcWpf/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 28 Today
» 375 Yesterday
» 2362 Week
» 1316 Month
» 16959 Year
» 16959 Total
Record: 608 (29.11.2021)
(IT CENTER)