ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 08/10/2021 |
การประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองเมียด- บ้านน้ำขาว (นศ.ถ1-0052 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1MG8aK2Zo1YK9qlmaUskx7MhtQoXcifGk/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 68 Today
» 262 Yesterday
» 652 Week
» 652 Month
» 652 Year
» 652 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)