ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/09/2021 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1jCirJF1sK8fu9GNFxku9AfiCBktIH-F-/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 423 Today
» 289 Yesterday
» 423 Week
» 3528 Month
» 3528 Year
» 3528 Total
Record: 623 (23.09.2021)
(IT CENTER)