ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/08/2021 |
ปประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1ya7hKu7DLT5x2b8KOyprF-Bbs_h9Qjbd/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 420 Today
» 289 Yesterday
» 420 Week
» 3525 Month
» 3525 Year
» 3525 Total
Record: 623 (23.09.2021)
(IT CENTER)