ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/08/2021 |
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองชลประทานท่าดี (ฝั่งซ้าย) ตำบลนาทราย (อบจ.นศ.๑๑๐๙) ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1HpMqCqBHtPXnDGK_hlpyTuiElVvyDqLy/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 424 Today
» 289 Yesterday
» 424 Week
» 3529 Month
» 3529 Year
» 3529 Total
Record: 623 (23.09.2021)
(IT CENTER)