ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 12/03/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนวัดท้ายทะเล - บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด เชื่อมต่อกับพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1C7u6bq6R-Fo1vFLV5v6UwWlhgE-_g4EC

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ