ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/07/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองจระเข้ - เขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ 7 ตำบลนางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1SdrU0x-epaldZNXvg2wLgSB8EeEJZjjF/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ