ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/07/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1DHZVdNFi2S0aA4zB2BqiCdg5rAI3gHmt/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ