ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/07/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำในถนนสายบ้านทางสาย - เขายวนเฒ่า (อบจ.นศ 3204) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1gw-fDqRLatgIvXosuv90WW6XKtX5WLM6/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ