ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/04/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมและซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายแยกทางหลวง 401 - บ้านชุมโลง (นศ.ถ.1-0056) อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1Brx9rwJZHz3tQMh36JuDTghKMs4tk14N/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ