ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/04/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถผลิตน้ำดื่มสำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1i8eD_wjBQsHxHSIxHIBFX3rMnk2CORRd/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ