ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/02/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/12gv7-i_0ZWMBYT7oe2E84ocilvEPaTIk/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ