ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/02/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือท่า หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1gy1RXhzYO80kJUMi2Ae_QRHtH1vMy13H/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ