ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/02/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำผุด - น้ำโฉ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1Pa8dYEv7q3DCPAYNaOmwz69Wtb_VxSDo/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ