ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/07/2021 |
นายก กนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเหนือฝายหารกง-ช่องค้างคาว หมู่ 2 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด

พื้นที่เกษตรบ้านตูล ชะอวด ใกล้หมดปัญหาขาดน้ำหน้าแล้ง น้ำท่วมหน้าฝน นายกของเรา สานต่อ เข้าถึง ขุดลอกฝายหารกง-ช่องค้างคาวกว่า 30 ไร่
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายก กนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเหนือฝายหารกง-ช่องค้างคาว หมู่ 2 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด พร้อมด้วยนายจอมไกร สวัสดิวงศ์ ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกฯ นายสุชาติ เจริญพงศ์ เลขานุการนายกฯ นายเสกสรรค์ ภักดีวานิช ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายก กนกพรฯ สานต่อและเร่งติดตามการขุดลอกพื้นที่โครงการนี้กว่าสามสิบไร่ เพื่อเร่งแก้ไขให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นทึ่ตำบลบ้านตูลและตำบลใกล้เคียง หมดจากปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้งและน้ำท่วมหลากในช่วงฤดูฝน

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 438 Today
» 376 Yesterday
» 988 Week
» 1806 Month
» 1806 Year
» 1806 Total
Record: 438 (10.08.2022)
(IT CENTER)