ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/07/2021 |
รองนายก อยุทธ์ เชาวลิต พร้อมที่ปรึกษานายก ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการ อบจ มอบหมายหน้าที่ เพิ่มภารกิจที่รับผิดชอบ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอยุทธ์ เชาวลิต รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต. พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประชุมสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายองอาจ จตุกาญจน์ เลขานุการ นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่
กองกิจการสภาฯได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงสร้างใหม่ ประกอบด้วยฝ่ายกิจการสภา ฝ่ายการประชุม ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานธุรการ ทำให้มีภารกิจมาก ดังนั้นในฐานะบุคลากรในสังกัดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรให้มากขึ้น โดยขอให้แต่ละฝ่ายดำเนินการประชุมแบ่งงานตามภารกิจครอบคลุมทุกภารกิจ มอบหมายให้บุคลากรในฝ่ายรับผิดชอบและเสนอต่อเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เน้นย้ำ ขอให้ทุกคนเพิ่มความรักความสามัคคีภายใน ทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ เพื่อองค์กรของเรา และเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 26 Today
» 439 Yesterday
» 1015 Week
» 1833 Month
» 1833 Year
» 1833 Total
Record: 439 (10.08.2022)
(IT CENTER)