ข่าวกิจกรรม วันที่ 22/03/2019 |
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำและบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำและบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

                 วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำและบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ