ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/03/2019 |
โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศุนย์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผลบ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลผลิต เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของเกษตรกรรายย่อย และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 160 คน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ