ข่าวกิจกรรม วันที่ 01/11/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561

อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.59 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทางศาสนา วางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ