ข่าวกิจกรรม วันที่ 24/10/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

 

          วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการเปิดกิจกรรม
          สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ ทางเท้า รวมทั้งตัดหญ้าบริเวณข้างทาง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมทำความดีในครั้งนี้ได้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ส่วนประชาชนทั่วไปสวมใส่เสื้อเหลืองอย่างพร้อมเพียงกัน

*******************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ