ข่าวกิจกรรม วันที่ 24/10/2018 |
อบจ.นศ.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

อบจ.นศ.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เวลา 07.00น.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 จากนั้นเวลา 09.00 น. ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเวลา 18.45 น. ประกอบพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที ดนตรีบรรเลงเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ซึ่งมีชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน 


*****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ