ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/07/2018 |
นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางนครฯ

นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางนครฯ

 

        วันนี้ (12 ก.ค. 2561) เวลา 14.00 น.นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายจากนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ (มังคุด) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

        โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ