ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/07/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราชร่วมตรวจเยี่ยมกองอำนวยการ บูธเศรษฐกิจ บูธลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เวทีกลาง (การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นรอบคัดเลือก) ในงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดอบจ. รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราชร่วมตรวจเยี่ยมกองอำนวยการ บูธเศรษฐกิจ บูธลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เวทีกลาง (การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นรอบคัดเลือก) ในงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

         วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมกองอำนวยการ บูธเศรษฐกิจ บูธลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เวทีกลาง (การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นรอบคัดเลือก) ในงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณงาน (ถนนพุทธภูมิ) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
        สำหรับการจัดงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล สร้างอาชีพ รายได้ ขยายตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ OTOP การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและสร้างความร่วมมือของกลไกประชารัฐทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช


****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ