ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/05/2018 |
นายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.นครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับ นางสาว รจนา จันทร์เพ็ญ ส.อบจ.เขตอำเภอบางขันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอบางขัน

นายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.นครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับ นางสาว รจนา จันทร์เพ็ญ ส.อบจ.เขตอำเภอบางขันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอบางขัน

                      วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา13.00 น. นายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.นครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับ นางสาว รจนา จันทร์เพ็ญ ส.อบจ.เขตอำเภอบางขัน พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.บางขัน นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดโครงการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอบางขัน) มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 พฤศภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช "อุทยานบ่อน้ำร้อนวังหิน" เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีความสมบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณวัดน้ำร้อน บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ประกอบไปด้วยบ่อน้ำร้อนขนาดน้อยใหญ่ จำนวน 9 บ่อ มีลักษณะเป็นธารน้ำไหล นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญอีกมากได้แก่ วัดลำนาว เขาหน้าแดง เขาปริก ควนหินขาว 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบางขัน ในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอบางขัน และเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประชาชนในท้องถิ่นและยังส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมราช โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการแสดงมหรสพบนเวทีอีกมากมาย

 

****************************************************
ข่าว// ภัทราภรณ์ อ๋องสุทธิ์ ,ดนัย ชูหนู
ภาพ // ทัดเทพ บริบูรณ์

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ