ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/05/2018 |
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ทิศทางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช”

              วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ตามโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ร่วมกำหนดอนาคตของตนเองสู่ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรหรือภาคีภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อสาธารณะหรือสื่อทางเลือก ทั้ง 14 จังหวัด เข้าร่วม


*****************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ