ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/04/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2561 พัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อผลักดันเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

  อบจ.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2561 พัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อผลักดันเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

          วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายองอาจ จตุกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งฝ่ายการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กหันมาฝึกการว่ายน้ำเพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำอีกด้วย ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 195 คน โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


*********************************
ข่าว// ภัทราภรณ์ อ๋องสุทธิ์ ,ทัดเทพ บริบูรณ์
ภาพ // ดนัย ชูหนู 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ