ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/04/2018 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับปรุงพัฒนาถนนเส้นทางจนถึงยอดเขาศูนย์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับปรุงพัฒนาถนนเส้นทางจนถึงยอดเขาศูนย์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล รถเกรดบดอัดพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับปรุงพัฒนาถนนเส้นทางจนถึงยอดเขาศูนย์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 5,800 เมตร เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสู่ยอดเขาศูนย์ ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทันรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางหลั่งไหลมาสู่ยอดเขาศูนย์ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานให้นายชากรี รอดไฟ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เข้ามาดูแลอำนวยการการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรมป่าไม้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาถนน พร้อมด้วยนายกระวี หวานแก้ว สมาชิกสภาอบจ.นครศรีธรรมราช เขต อ.ฉวาง ดูแลอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ


*****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ