ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/02/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดฟรีคอนเสิร์ต รามโรม มิวสิคเฟสติวัล ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอร่อนพิบูลย์

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดฟรีคอนเสิร์ต  รามโรม มิวสิคเฟสติวัล ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอร่อนพิบูลย์

 

            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอร่อนพิบูลย์ รามโรม มิวสิคเฟสติวัล โดยมีนายมนูญ
ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคราชการ เอกชนและองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

              สำหรับการจัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ หน่วยงานภาคราชการ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เขารามโรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ให้เป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเป็นสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชนในอำเภอร่อนพิบูลย์ โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านม่วงงาม) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ และสงกรานต์ เดอะว้อยส์ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำการท่องเที่ยว อาทิ การทัวร์นำร่องขึ้นเขารามโรม ชมชิมผลไม้ประจำถิ่น ,การออกบูทสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรและอาหารพื้นบ้าน ,การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่งพิชิตเขารามโรม ,การจัดนิทรรศการด้านเหมืองแร่และประวัติศาสตร์อำเภอร่อนพิบูลย์ ,การจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติของอำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการท่องเที่ยว


*****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ