ข่าวกิจกรรม วันที่ 05/02/2018 |
นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ตรวจการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวังไม้ปัก

นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดอบจ.ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ตรวจการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวังไม้ปัก

               วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองช่างอบจ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวังไม้ปัก ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 45 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ของหมู่ที่ 10 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


********************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ